HÀBITAT: TORRENTS

Els torrents són corrents d’aigua ràpides i naturals situades a zones abruptes, a les parts altes de les muntanyes. Les fortes pendents a les que normalment estan associats fan que tinguin una gran capacitat erosiva. Estan formats per aigües netes, pures i fredes, riques en oxigen, i es caracteritzen per mostrar un cabal irregular que depèn del règim de les pluges i del desglaç de la neu. Són les parts altes dels rius, els primers trams des del punt on neixen.

Són l’hàbitat per excel·lència de l’almesquera (Galemys pyrenaicus), el tritó pirinenc (Calotriton asper), la musaranya d’aigua pirinenca (Neomys fodiens), la truita de riu comuna (Salmo trutta fario) o la merla d’aigua (Cinclus cinclus), i acull a una gran diversitat i abundància de macroinvertebrats aquàtics que serveixen d’aliment a la resta d’espècies de fauna. A les seves riberes podem trobar papallones amenaçades com la moreneta torrentera (Eumedonia eumedon) o la moreneta grisa (Aricia nicias) i patrullant amunt i avall no serà difícil que ens creuem amb els incansables passabarrancs comuns (Cordulegaster boltonii).

Els torrents i rius de muntanya, malgrat ser salvatges i sovint inaccessibles, també es veuen afectats per les següents amenaces:

  • La CONTAMINACIÓ de l’aigua
  • L’EXTRACCIÓ D’AIGUA pot arribar a provoca la dessecació parcial i/o total d’alguns torrents
  • L’ALTERACIÓ DE L’HÀBITAT, de la seva CONNECTIVITAT i CANVIS DE CABAL sobtats i freqüents, deguts a la construcció de plantes hidroelèctriques, preses, dics…
  • Sequeres provocades per la disminució de la pluviometria degut al CANVI CLIMÀTIC
  • ESPÈCIES INVASORES, sobretot de peixos exòtics alliberats per a la pesca recreativa
  • AMENACES: CANVI CLIMÀTIC | MASSIFICACIÓ | INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES | CONTAMINACIÓ | INFRAESTRUCTURES | CAPTACIONS
PÀGINES RELACIONADES
COMPARTEIX