HÀBITAT: LLACS D’ALTA MUNTANYA

Els llacs i estanys d’alta muntanya són masses d’aigua permanent d’origen glacial o freàtic, d’extensió molt variable, que estan formats per aigües cristal·lines, oxigenades, molt fredes i pobres en nutrients.

Poden acollir diverses espècies de flora aquàtica d’interès, amb cicles vitals adaptats a passar mesos a la foscor sota una capa de gel i neu. Algunes de les espècies que podem trobar submergides són els isoets (Isoetes lacustris), diverses espècies del gènere Potamogeton, la subulària (Subularia aquatica) o miriofil·les (Myriophyllum sp), i a les riberes l’espargani de muntanya (Sparganium angustifolium).

Constitueixen un dels punts imprescindibles per a l’obtenció d’aigua dolça per a la fauna d’alta muntanya i alhora són clau per a diferents espècies de plantes aquàtiques, invertebrats i amfibis, com el tritó palmat (Lissotriton helveticus), el tritó pirinenc (Calotriton asper) o la granota roja (Rana temporaria).

Des d’aquests llacs i estanys sorgeixen petits torrents i molleres de molt poc cabal, que finalment desemboquen a rieres i rius de més envergadura. Aquests petits torrents no són prou grans per permetre la dispersió de peixos des dels rius principals, aigües amunt. Per tant, els estanys i llacs d’alta muntanya, per poder mantenir l’equilibri que garanteixi el seu bon estat de conservació, no han de tenir cap espècie de peix.

Tot i ser imponents i impassibles, els llacs i estanys també s’enfronten a problemes que amenacen el seu delicat equilibri:

  • La CONTAMINACIÓ de l’aigua degut a l’acumulació de deixalles per part d’excursionistes descuidats o incívics, i l’alliberament de productes químics (com les cremes solar, els líquids antimosquits o el sabó de cos/roba/plats) que es dissolen a l’aigua quan ens banyem als llacs o quan rentem coses a les seves ribes.
  • La INTRODUCCIÓ DE PEIXOS per a la la pesca recreativa està fent minvar la qualitat de l’aigua, i està alterant l’equilibri de l’ecosistema: d’una banda, els peixos exerceixen una gran pressió depredadora sobre les larves dels insectes i amfibis, i de l’altra, són competidors superiors per l’aliment.
  • El CANVI CLIMÀTIC està reduint la quantitat d’aigua en aquests ambients.
  • AMENACES: CANVI CLIMÀTIC | MASSIFICACIÓ | INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES | CONTAMINACIÓ | DRENATGES I CAPTACIONS
PÀGINES RELACIONADES
COMPARTEIX