COM AFAVORIR EL MUSSOL PIRINENC

MANUAL DE GESTIÓ DE L’HÀBITAT DEL MUSSOL PIRINENC

Manual pràctic per a la gestió de l’hàbitat del mussol pirinenc dirigit a enginyers forestals, propietaris i ajuntaments.
Recurs editat pel Gobierno de Aragón i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya gràcies al projete POCTEFA EFA079/15 HABIOS “Preservar y gestionar los hábitats de la avifauna bioindicadora de los Pirineos”.

Aquesta publicació, elaborada per especialistes de l’espècie a Catalunya, té com a objectiu donar uns criteris de gestió forestal que afavoreixin el mussol pirinenc. Es divideix en tres capítols:

1. Biologia del mussol pirinenc.

2. Aspectes importants del seu hàbitat a diferents escales.

3. Gestió forestal favorable pel mussol pirinenc.

  • Descarregable en format pdf.
  • Disponible en castellà i anglès.

© Aquest material pot ser utilitzat per a usos no luctarius, però no està permés modificar-lo, generar obres derivades, ni extreure’n les imatges.

COMPARTEIX