INFOGRAFIA PAPALLONES AMENAÇADES

LA FORMIGUERA GRAN

Infografia sobre la formiguera gran (Phengaris arion) una papallona amenaçada per la pèrdua del seu hàbitat i el canvi climàtic.

D’una forma molt visual la infografia dona informació detallada sobre el seu complex i fascinant cicle vital, i altres elements que permeten entendre el seu estat de conservació i les mesures que cal aplicar per a la seva recuperació.

  • Descarregable en format jpg i pdf. Es pot sol·licitar la versió amb marges d’impressió preparada per enviar a impremta en mida A2 a través del correu info@paisatgesvius.org.
  • Disponible en català.

La infografia s’ha elaborat en el marc del projecte Microreserves de Papallones, promogut per Paisatges Vius amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Amb il·lustracions de Martí Franch i disseny de Daniel Amén.

© Aquest material pot ser utilitzat per a usos no luctarius, però no està permés modificar-lo, generar obres derivades, ni extreure’n les imatges.

COMPARTEIX