DECÀLEG PER A MUNTANYERS/-ES

DECÀLEG PER A LA CONSERVACIÓ DE LA FLORA ALPINA

Decàleg de bones pràctiques destinat a muntanyers i muntanyeres per a la conservació de la fora dels cims.

Aquest document té com objectiu proporcionar a les persones muntanyeres una sèrie de bones pràctiques per contribuir a la conservació de la flora que viu als cims i carenes de les muntanyes pirinenques.

  • Descarregable en format pdf.
  • Disponible en castellà.

Recurs creat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

© Aquest material pot ser utilitzat per a usos no luctarius, però no està permés modificar-lo, generar obres derivades, ni extreure’n les imatges.

COMPARTEIX