ESPÈCIE: AMFIBIS

Els prínceps de les basses

Els amfibis de muntanya es poden trobar repartits per diferents hàbitats alpins i subalpins, sempre i quan comptin amb la presència d’una peça clau per la seva supervivència: masses d’aigua.

Estanys d’alta muntanya, llacs, bassals, torrents, rierols o molleres són alguns dels hàbitats muntanyencs on fàcilment trobarem algun representant del grup dels amfibis. La salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo spinosus) o el tòtil (Alytes obstetricans) són habitants comuns de l’estatge subalpí. El tritó palmat (Lissotriton helveticus) és present als llacs i basses de muntanya ben conservats, allà on no hi hagin peixos, i el tritó pirinenc (Calotriton asper), tot i poder viure també als estanys, és més habitual als trams de riu més oxigenats i freds de les capçaleres, allà on les aigües ràpides formen petits tolls on puguis viure tranquils. Finalment la granota roja (Rana temporaria) és potser l’espècie més adaptada als ambients alpins; es pot trobar pràcticament a qualsevol hàbitat i és capaç de resistir la congelació de l’hivern quedant-se inactiva i amagada sota la neu.

La vida a l’alta muntanya no és gens fàcil i encara menys per un grup tan vulnerable com són els amfibis:

  • Els amfibis són un dels grups animals més sensibles a la CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA. Les cremes solars o els repel·lents d’insectes que portem a la pell i que es dissolen a l’aigua quan ens banyem als llacs i rius de muntanya, danyen greument aquestes espècies. També quan rentem amb sabó roba, estres de cuina o altres eines a les seves ribes.
  • La MODIFICACIÓ DELS SEUS HÀBITATS més fràgils com les molleres o petites basses alteren directament el seu hàbitat de cria.
  • La PRESÈNCIA DE PEIXOS als llacs de muntanya (alliberats per a la pesca) afecta negativament a la supervivència dels capgrossos. Als llacs d’alta muntanya la presència de peixos no és natural, són ecosistemes on no n’hi hauria d’haver de cap espècie.
  • El darrers anys els amfibis es veuen afectats també per MALALTIES EMERGENTS que estan acabant amb poblacions senceres arreu d’Europa i que podem transmetre les persones i els nostres gossos al moure’ns entre diferents punts d’aigua.
  • AMENACES: PÈRDUA D'HÀBITAT | CANVI CLIMÀTIC | MASSIFICACIÓ | INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES | CONTAMINACIÓ |MALALTIES
PÀGINES RELACIONADES
COMPARTEIX